Ataque Escampe – Segunda división

Letra original / traducida

Segunda división

Xa é de noite e a iluminación
Da cidade está ben
Pra os verdadeiros fans do soul

Se fose listo sabería valorar
Que hai mellor lugar
Que as boleiras de Área Central

Son consciente de que hai xente que non está moi ben
Estamos xuntos na fin do mundo máis unha vez

E pensa o intensa que podería ser a nosa festa, baby come on
Guetos xélidos asumen a existencia como o Celta en segunda división
Segunda división

Os estadios vibran coa emoción cando hai emoción
E cando non, déixano estar

As caixeiras deste centro comercial son as miñas irmás
Co rei de España nas súas mans

Son consciente de que hai xente que non está moi ben
É imposíbel ser normais unha vez máis

E penso o intenso que podería ser agora mesmo un saxofón
Notas sórdidas asumen a existencia como o Celta en segunda división
Segunda división

Son consciente de que hai xente que non está moi ben
Estamos xuntos na fin do mundo máis unha vez

E pensa o intensa que podería ser a nosa festa, baby come on
Notas sórdidas asumen a existencia como o Celta en segunda división
Segunda división


Segunda división

Ya es de noche y la iluminación
De la ciudad está bien
Para los verdaderos fans del soul

Si fuese listo sabría valorar
Que hay mejor lugar
Que las boleras de Área Central*

Soy consciente de que hay gente que no está muy bien
Estamos juntos en el fin del mundo, más una vez

Y pensa en lo intensa que podría ser nuestra fiesta, baby come on
Guetos gélidos asumen la existencia como el Celta en segunda división
Segunda división

Los estados vibran con la emoción cuando hay emoción
Y cuando no, lo dejan estar

Las cajeras de este centro comercial son mis hermanas
Con el rei de España en sus manos

Soy consciente de que hay gente que no está muy bien
Es imposible ser normales una vez más

Y pienso en lo intenso que podría ser ahora mismo un saxofón
Notas sórdidas asumen la existencia como el Celta en segunda división
Segunda división

Soy consciente de que hay gente que no está muy bien
Estamos juntos en el fin del mundo, más una vez

Y pensa en lo intensa que podría ser nuestra fiesta, baby come on
Notas sórdidas asumen la existencia como el Celta en segunda división
Segunda división

*Centro comercial en Santiago

Compartir...

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

© 2021 LetrasTraducidas.org | Aviso Legal | Política de Cookies | Feed RRS | Contacto