Dakidarría – Pobo de artistas ft. Tanxugueiras, O Rabelo


Letra original / traducida

Pobo de artistas

Somos un pobo de artistas
e traemos unha mensaxe
sempre contra o poder
non nos van facer desaparecer

Somos rebeldía sumerxida
somos cultura popular
somos o pobo que canta e que non morrerá xamais.
Son melodias que nacen do peito
e voan ceibes coma un cormorán
pequenas e humildes historias desta terra e deste mar

Pasan os anos e seguimos cantando
sentindo a musica coma un xeito de dar voz
de non calarnos e de animarnos
neste camiño que nos tocou vivir
somos o pobo que tragou o autoodio
tamen a herdanza de quen loitou por nós
e todas xuntas coma unha familia
multiplicamos melodías e cancións

As que nos deron por mortas
deben saber que fomos quen
de rexurdir e florecer
unha e outra vez
e trala longa noite de pedra
alguen montara unha festa rave
eramos nós preparandonos
para construir a escena.
Somos un pobo de artistas
e traemos unha mensaxe
sempre contra o poder
non nos van facer desaparecer
Loita claro que si, pero festa tamén
somos as encarregadas de darche iso
e así construimos pasiño a pasiño
a liberdade e os sorrisos

Nunca houbo ninguén que nos pagara nada
isto é traballo de raíz Made In Feito na casa
musica labrega obreira e orgullosa
isto é cousa nosa

As que nos deron por mortas
deben saber que fomos quen
de rexurdir e florecer
unha e outra vez
e trala longa noite de pedra
alguen montara unha festa rave
eramos nós preparandonos
para construir a escena.

“No medio da rave cunchas e sintetizadores,
bombo e caixa, pandeiro e culler.
Dunha peneira ghastada faremos unha pandeireta
para cantar a pena e mudar en arte a dor.
Se unha irmá queda calada sacámoslle a copla nós,
se nos tapan a boca tocamos mais forte,
se nos pechan as portas queimámolas
e saltamos por riba do lume 7 veces”

Canta miña compañeira, miña compañeira canta,
canta miña compañeira que o teu cantar ten pegada
uns de aqui e outras de alá
somos moitas mais ca vós
uns de aqui e outras de alá
somos pobo feito nó

Somos un pobo de artistas
e traemos unha mensaxe
sempre contra o poder
non nos van facer desaparecer.


Pueblo de artistas

Somos un pueblo de artistas
y traemos un mensaje
siempre contra el poder
no nos van a hacer desaparecer

Somos rebelión sumergida
somos cultura popular
somos el pueblo que canta y que nunca morirá
Son melodías que nacen del pecho
y vuelan libres como un cormorán
pequeñas y humildes historias de esta tierra y este mar

Pasan los años y seguimos cantando
Sintiendo la música como una forma de dar voz
de no callarnos y de animarnos
en este camino que nos tocó vivir
somos el pueblo que se tragó el auto-odio
también la herencia de quienes lucharon por nosotros
y todas juntas como una familia
multiplicamos melodías y canciones

Las que nos dieron por muertas
deben saber que fuimos capaces
de resurgir y florecer
una y otra vez
y tras la larga noche de piedra
alguien montó una fiesta rave
éramos nosotros preparándonos
para construir la escena
Somos un pueblo de artistas
y traemos un mensaje
siempre contra el poder
no nos van a hacer desaparecer
Lucha claro que sí, pero fiesta también
somos las encargadas de darte eso
y así construimos pasito a pasito
la libertad y las sonrisas

Nunca hubo nadie que nos pagara nada
este es un trabajo de raíz made in hecho en casa
musica campesina obrera y orgullosa
esto es cosa nuestra

Las que nos dieron por muertas
deben saber que fuimos capaces
de resurgir y florecer
una y otra vez
y tras la larga noche de piedra
alguien montó una fiesta rave
éramos nosotros preparándonos
para construir la escena

“En medio de la rave, conchas y sintetizadores,
bombo y caja, pandereta y cuchara
De un colador gastado haremos una pandereta
para cantar la pena y convertir en arte el dolor
Si una hermana se queda callada, le sacamos la copla nosotras,
si nos tapan la boca tocamos más fuerte,
si nos cierran las puertas, las quemamos
y saltamos sobre el fuego 7 veces”

Canta, mi compañera, mi compañera, canta
Canta, mi compañera, que tu canto no tiene huella
unos de aquí y otras de allá
somos muchas mas que vosotros
unos de aquí y otras de allá
somos un pueblo anudado

Somos un pueblo de artistas
y traemos un mensaje
siempre contra el poder
no nos van a hacer desaparecer