Dakidarría – Terra


Letra original / traducida

Terra

Baixar da furgoneta
No cabo de Ortegal
Lembrando aquel vello poema
Xusto antes de tocar

Ou no Bierzo galego
Coa xente do lugar
Ceando xuntos nas pallozas
Na noite de San Xoan

Verbas de mariñeiro
Na praia de Massó
Mentres o sol quenta con raiba
Os guindastres de Teis

Revolta no Berbés
Mantendo Vigo en pé
Cidade proletaria

Historias dunha terra
De cuncas e de mar
Que xuntos coñecemos
Nas voltas que a música nos da
Camiña e facer camiño
Escoitar, aprender e compartir

As dornas de Combarro
Loitando contra o mar
Ou as gamelas de Ares
Que nunca naufragarán

Tratorada en Chantada
Cun frío que nin dios
Resistencia en Montealto
E unha nova okupación

Mencer en Carballiño
Coma sempre sen un can
Ir vendo crecer a Iñaki
A golpes de Rock & Roll

A mocidade activa
Do noso Val Miñor
Berra para facerse oir

Historias dunha terra
De cuncas e de mar
Que xuntos coñecemos
Nas voltas que a música nos dá
Camiña e facer camiño
Escoitar, aprender e compartir

Facendo camiño ao andar
Nas voltas que a música
Nos dá, na cabeza
Amizade, xente ceibe
Coma o vento
Ou as ondas do mar
Un vento rebelde
Que vén de lonxe
Agora en nós nomeámo-lo furacán
E agora que sone a
Música da colectividade
Coas suas historias de cuncas
Terra, dignidade e mar
Salvaterra do Miño, Riotorto, Pardiñas, Cangas, Ordes
Poulo, Manselle, Montealto, Monteferro, O Courel
A nosa música é do pobo e é para o pobo!

Historias dunha terra
De cuncas e de mar
Que xuntos coñecemos
Nas voltas que a música nos dá
Camiña e facer camiño
Escoitar, aprender e compartir

Historias dunha terra
De cuncas e de mar
Que xuntos coñecemos
Nas voltas que a música nos dá
Camiña e facer camiño
Escoitar, aprender e compartir


Tierra

Bajar de la furgoneta
En el cabo de Ortegal
Recordando aquel viejo poema
Justo antes de tocar

O en el Bierzo gallego
Con la gente del lugar
Cenando juntos en las pallozas
En la noche de San Juán

Verbas de marinero
En la playa de Massó
Mientras el sol calienta con rabia
Las grúas de Teis

Revuelta en el Berbés
Manteniendo a Vigo en pie
Ciudad proletaria

Historias de una tierra
De cuencos y de mar
Que juntos conocemos
En las vueltas que la música nos da
Camina y hacer camino
Escuchar, aprender y compartir

Las dornas* de Combarro
Luchando contra el mar
O las gamelas de Ares
Que nunca naufragarán

Tractorada en Chantada
Con un frío de cojones
Resistencia en Montealto
Y una nueva okupación

Amanecer en Carballiño
Como siempre sin dinero
Ir viendo crecer a Iñaki
A golpes de Rock & Roll

La juventud activa
De nuestro Val Miñor
Grita para hacerse oír

Historias de una tierra
De cuencos y de mar
Que juntos conocemos
En las vueltas que la música nos da
Camina y hacer camino
Escuchar, aprender y compartir

Haciendo camino al andar
En las vueltas que la música
Nos da, en la cabeza
Amistad, gente libre
Como el viento
O como las olas del mar
Un viento rebelde
Que viene de lejos
Ahora en nosotros nombramos el huracán
Y ahora que suene la
Música de la colectividad
Con sus historias de cuencos
Tierra, dignidad y mar
Salvaterra do Miño, Riotorto, Pardiñas, Cangas, Ordes
Poulo, Manselle, Montealto, Monteferro, O Courel
¡Nuestra música es del pueblo y es para el pueblo!

Historias de una tierra
De cuencos y de mar
Que juntos conocemos
En las vueltas que la música nos da
Camina y hacer camino
Escuchar, aprender y compartir

Historias de una tierra
De cuencos y de mar
Que juntos conocemos
En las vueltas que la música nos da
Camina y hacer camino
Escuchar, aprender y compartir

*Embarcación de pesca popular en Galicia