Terbutalina – Sudar sangre


Letra original / traducida

Sudar sangre

Énchense de terra
Beben máis que ti
As túas suelas novas
Conosen mil baldosas

As túas suelas novas
(Sudan sangre, sudan sangre)
Ninguén as controla

E conosen aos tacóns e
Déixanche tirado
As túas suelas novas
Andan revoltosas

As túas suelas novas
(Sudan sangre, sudan sangre)
Ninguén as controla
(Sudan sangre, sudan sangre)

As túas suelas novas
(Sudan sangre, sudan sangre)
Ninguén as controla
(Sudan sangre, sudan sangre)

Sudan sangre, sudan sangre…


Sudar sangre

Se llenan de tierra
Beben más que tú
Tus suelas nuevas
Conocen mil baldosas

Tus suelas nuevas
(Sudan sangre, sudan sangre)
Nadie las controla

Y conocen a los tacones y
Te dejan tirado
Tus suelas nuevas
Andan revoltosas

Tus suelas nuevas
(Sudan sangre, sudan sangre)
Nadie las controla
(Sudan sangre, sudan sangre)

Tus suelas nuevas
(Sudan sangre, sudan sangre)
Nadie las controla
(Sudan sangre, sudan sangre)

Sudan sangre, sudan sangre…